sobota, říjen 22, 2016
  • Stavební činnost
  • Ostatní činnost
  • Čerpací stanice

Provozujeme veškerou stavební činnost

výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

výstavba a rekonstrukce komunikací

výstavba a rekonstruce domů a průmyslových objektů

skládkování zeminy a sutí na deponii Velké Hamry

Ostatní stavební činnost a služby

výstavba sportovních areálů a hřišť včetně umělých povrchů

rekultivace skládek

výstavba a rekonstrukce turistických stezek

obnova rybníků a koryt vodních toků

Q3 PETROL - SIZ a.s. čerpací stanice

Otevírací doba PO-NE, 5-23 hod

Shop a občerstvení dle denní nabídky

NOVINKA: od 1.5.2014 jsme nově zavedli prodej ETHANOL 85

 

Stavební společnost SIZ s.r.o.

Featured Clients

Kontakt

Tel.: +420 483 312 676

Fax: +420 483 312 680

email: siz@kouble.cz

Služby

Stavební činnost

Doprava

Drobná staveništní mechanizace

Čerpací stanice

Otevřeno: Po – Ne 5:00 – 23:00 hod.

Shop a občerstvení dle denní nabídky